หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

Q-Shop รุ่นที่ 7 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

Q-Shop รุ่นที่ 7 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ชสท. ร่วมกับกรมส่งเสริมและกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ Q-Shop รุ่นที่ 7 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร จัดโครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" (Q-Shop) รุ่น 7 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงานนี้ คุณชนินทร  สุวรรณสุขุม สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยคุณสามารถ  ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ และผู้นำสหกรณ์จาก 8 จังหวัด เข้าร่วมงาน
 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view