[close]
หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท.จัดโครงการ Q-SHOP รุ่นที่ 9 ที่จ.ขอนแก่น

ชสท.จัดโครงการ Q-SHOP รุ่นที่ 9 ที่จ.ขอนแก่น

ชสท. จัดโครงการ Q-SHOP ที่ จ.ขอนแก่น
โครงการ "ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ" (Q-SHOP) เมื่อ 25 ส.ค.54 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น โดย นายสุกรี พันละบุตร สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าอบรมกว่า 200 คน


 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view