หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. รับมอบหนังสือรับรองร้าน Q-SHOP

ชสท. รับมอบหนังสือรับรองร้าน Q-SHOP
ชสท. รับมอบหนังสือรับรอง ร้าน Q-SHOP
เมื่อวันที่ 6 ก.ย.54 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายเรวัติ  เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ ชสท. เข้ารับมอบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Shop) โดย นายจิรากร โกศัยเสวี  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานมอบ ซึ่งในปี 2554 ร้านค้าที่ผ่านการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 209 ราย โดยจัดขึ้น ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กทม.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view