หน้าแรก เกี่ยวกับองค์กรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ข่่าวสาร ติดต่อเรา สหกรณ์สมาชิก ราคาปุ๋ยสูตรตราพระอาทิตย์

ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.นิคมบางระกำ จำกัด

ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.นิคมบางระกำ จำกัด
ชสท. ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ที่สกก.นิคมบางระกำ จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย ที่สหกรณ์นิคมบางระกำ จำกัด

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view