หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด
ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด
ชสท. มอบข้าวสาร และเรือไฟเบอร์ ให้ผู้ประสบภัย ที่ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัด ผ่านเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด ประสานงานโดย คุณยวง อยู่มา ประธานกรรมการฯ, ผอ.ชุติมา รัตนสกล และ ผอ.ปราโมทย์ เลาสัตย์ แห่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และผจก.ปิยะพร ปานดอนไพร เมื่อ 13 กันยายน 2554

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view