หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สัมมนา ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3

สัมมนา ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3
งานสัมมนา ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559)
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมงานการประชุมสัมนาเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 3(พ.ศ.2555-2559) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) ที่ร.ร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์หลายท่านเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view