หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกก.เกษตรวิสัย จก.

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกก.เกษตรวิสัย จก.

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สกก.เกษตรวิสัย จก.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายวนิตย์  อาจสาลี กรรมการ,นายสมช่วย  เล็บขาว กรรมการ, นายเฉียบชัย  คงพุทธ ผู้ตรวจสอบกิจการ และนายธงชัย สุภาดี ที่ปรึกษา ชสท. ได้เดินทางไปมอบข้าวสาร มูลค่า 10,000 บาท แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view