หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

น้ำท่วม ชสท.

น้ำท่วม ชสท.

แม้ว่าเหตุการณ์อุทกภัยจะส่งผลกระทบทำให้น้ำท่วมบริเวณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)

แต่พนักงานทุกคนก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดี สามารถมาปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างราบรื่น ถึงแม้ว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ก้อนนี้

จะจู่โจมมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่นับว่าเป็นอุปสรรคกับชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view