หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

รุ่นที่ 10/2554 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรฯ"

รุ่นที่ 10/2554 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรฯ"
รุ่นที่ 10/2554 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรฯ" ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชสท. จัดโครงการฝึกอบรม หลกสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ อ.หัวหืน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติจาก นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดและผู้เข้ารับการอบรม โดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานและแสดงวิสัยทัศน์ของ ชสท. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 300 คน โดยได้วิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, น.ส.บุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จประวบคีรีขันธ์, อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ,นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รก.ผจก.ใหญ่ ชสท., ศ.ดร.จิระ หงษ์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล มาร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ให้ชาวสหกรณ์ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view