หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

พิธีเปิด สำนักงาน สกก.จะนะ จก.

 พิธีเปิด สำนักงาน สกก.จะนะ จก.

 พิธีเปิด สำนักงาน สกก.จะนะ จก. 

     เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการฯชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด (สกก.จะนะ จก.) จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุวิส  ศิริวรรณโณ ประธานกรรมการฯ สกก.จะนะ จก. เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายแต้มต่อ ฉันทานุมัติอาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา, นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย  ประจำปี 2554, นายประมวล ศรีมะฆะ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด พร้อมด้วยประธานฯ ผู้นำสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์จำนวนมาก เข้าร่วมงาน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view