หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สระบุรีและลพบุรี

ชสท. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สระบุรีและลพบุรี

ชสท. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสระบุรีและลพบุรี

18 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำข้าวสารและเรือไปมอบให้ผู้ประสบภัย และสมาชิกสหกรณ์ในเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จำกัด โดยมี นายสมบูรณ์ เงินกร ประธานกรรมการและนายปิยะ ช่างเสาร์ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับและประสานงานนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบให้ผู้ประสบภัย และสมาชิกสหกรณ์ในเครือข่าย ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด โดยมี นายวันชัย  พุกชาติ ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จำกัด ให้การต้อนรับและประสานงานนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป ในงานนี้ฝ่ายจัดการและพนักงาน ชสท.ได้ร่วมสมทบทุนและปรุงอาหารไปมอบให้ผู้ประสบภัยด้วย

ชสท. มอบข้าวสารและเรือที่ จ.สระบุรี
ชสท. มอบข้าวสารและเรือที่ จ.ลพบุรี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view