หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ร่วมแสดงความยินดีแด่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ชสท. ร่วมแสดงความยินดีแด่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ชสท. ร่วมแสดงความยินดีแด่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

      เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 34 และฝ่ายจัดการ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ท่านพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมของ ชสท.

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view