หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี. มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี. มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี. มอบของขวัญ และขอรับพรปีใหม่จาก อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รก.ผจก.ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด เข้ามอบของขวัญ และขอรับพรปีใหม่จากนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของ ชสท. มาโดยตลอด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 ณ อาคาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ขอพรปีใหม่ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่ นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สวัสดีปีใหม่ นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
สวัสดีปีใหม่ นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
สวัสดีปีใหม่ คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view