หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สวัสดีปีใหม่และขอพรจาก รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ

สวัสดีปีใหม่และขอพรจาก รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ

สวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ และรับพรจาก ฯพณฯ พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view