หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

อวยพรปีใหม่ 2555

อวยพรปีใหม่ 2555

สวัสดีปีใหม่ 2555

         ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  นำโดย นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ และนายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการผู้จัดการใหญ่ มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2555 ให้แก่ นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555

อวยพรปีใหม่ นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อวยพรปีใหม่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อวยพรปีใหม่ นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view