หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ขอแสดงความยินดีกับ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์
นักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี
2554

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอแสดงความยินดีกับ นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ อดีตกรรมการฯ ชสท. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา "ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย" ประจำปี 2554  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2554 ในสาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view