หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ครบรอบ 60 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เน้นเชื่อมโยงเครือข่าย กระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนางาน ตรวจสอบกิจการ

ครบรอบ 60 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เน้นเชื่อมโยงเครือข่าย กระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนางาน ตรวจสอบกิจการ

 ครบรอบ 60 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เน้นเชื่อมโยงเครือข่าย กระตุ้นการเรียนรู้ พัฒนางาน ตรวจสอบกิจการ

            เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2555 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนางานตามภารกิจ ซึ่งจะครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 นี้ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมี นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

สำหรับการสัมมนาผู้ตรวจสอบกิจการระดับชาติ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และมุมมองจากบุคคลภายนอกที่มีต่อขบวนการสหกรณ์รวม 600 คน ให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนา เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้น เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการ ซึ่งส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีด้านการเรียนรู้ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ และเกิดการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นอิสระภายใต้กฎหมายสหกรณ์

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบโล่รางวัล ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น บุคลากรของสหกรณ์ดีเด่น วิสาหกิจชุมชนดีเด่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ผู้สอบบัญชีดีเด่น / ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาครัฐดีเด่น ผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น เว็บไซด์ดีเด่น และรางวัลผู้นำทีมสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2555 (เครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่ม SEVA) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป โดยครั้งนี้ นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรนฤทธิ์ ผู้บรรยายเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ คนเก่ง ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ที่ร่วมบรรยายในการสัมมนาของ ชสท. หลายต่อหลายครั้ง ได้รับรางวัล(โล่) ผู้สอบบัญชีดีเด่น อีกด้วย ด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ ใช้ใจทำงานในการสร้างสรรค์และสำหรับพัฒนาตนเอง ตอบสนองตรงความต้องการของผู้รับบริการและประเมินตนเองเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น  จึงทำให้ได้รับการไว้วางในจากผู้บริหารสหกรณ์ และสหกรณ์สมาชิกหลายต่อหลายท่าน

สำหรับในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน (11 มีนาคม 2555) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดพิธีปลุกเสกใหญ่พระพุทธชินราชข้ามปี 59 สู่ปีที่ 60 ขึ้น ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และด้วยในโอกาสนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานพิธีดังกล่าวนี้ด้วย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view