หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านรอง ดิเรก

ฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านรอง ดิเรก

                 เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. และเหล่าพนักงาน ชสท. ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดแด่ นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ ชสท. ที่จังหวัดพิจิตร ด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่น (ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเรา ชาวชสท. ทุกคนด้วยเทอญ)

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view