หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด

ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด

 

               23 มีนาคม 2555 ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น) ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ (ประธานกรรมการฯ ชสท.) เป็นประธานการประชุม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view