หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

                     5 มีนาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ กรรมการบริษัทสหประกันชีวิต เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แทนสหกรณ์ทั่วประเทศ เข้าร่วม

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view