หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ร่วมเสวนา เรื่อง การดำเนินธุรกิจโดยระบบสหกรณ์

ร่วมเสวนา เรื่อง การดำเนินธุรกิจโดยระบบสหกรณ์

                        เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ,คณะอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ทีมงานเกมส์สหกรณ์จากฟาร์มแชลแนล ร่วมเสวนา เรื่อง การดำเนินธุรกิจโดยระบบสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view