หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สกช.จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นครั้งแรก

สกช.จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นครั้งแรก

                    สกช.จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 สภาเกษตรแห่งชาติจัดการเลือกตั้งประธานสภาฯ ผลการเลือกตั้งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้แก่ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ได้คะแนนเสียง 77 เสียงจาก 99 รองประธานลำดับที่ 1 ได้แก่อภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานลำดับที่ 2 ได้แก่นายสิทธิพร จริยพงศ์

 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view