หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

60 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์..เพื่อเกษตรกร

60 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์..เพื่อเกษตรกร
"60 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร"
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “60 ปี ชสท.ยึดมั่นอุดมการณ์..เพื่อ เกษตรกร” และทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้นำในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย ในงานนี้ ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการ นาย สหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคณะจากขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมถวายการต้อนรับ

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การออกร้านผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมาย จากสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 55 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค กรุงเทพฯ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view