หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2555

ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2555
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์
ครั้งที่ 10/
2555
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.55 ณ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีสมาชิกคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธร ประธานคณะทำงานนายศิริชัย ออสุวรณ รองประธานคณะทำงานนายสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม สมาชิกคณะทำงานนายสุรศักดิ์ วานิชกิจ สมาชิกคณะทำงานนายวนิตย์ อาจสาลี สมาชิกคณะทำงานนายประยูร สงค์ประเสริฐ สมาชิกคณะทำงานนายจงกล เหลืองอ่อน สมาชิกคณะทำงาน และยังได้มีการถ่ายทำสกู๊ปพิเศษเพื่อถ่ายทอดในรายการ ท่องโลกเกษตรกับ ชสท. ทางช่องฟาร์มแชนแนล อีกด้วย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view