หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมใหญ่ฯ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด

ประชุมใหญ่ฯ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 - 2555 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เข้าร่วมงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 – 2555 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด (สกก.บ้านแพ้ว จำกัด) โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด และนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานกรรมการฯ สกก.บ้านแพ้ว จำกัด (สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ) กล่าวต้อนรับ และรายงานผลประกอบการปีนี้ได้กำไรสุทธิเกินกว่า 10 ล้านบาท พร้อมด้วยนายวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จากจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานด้วย ท่ามกลางคณะกรรมการฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯจำนวนมาก

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view