หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

พิธีเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือกระจายผลไม้ ที่ปั๊มบางจาก สกก.ดอยสะเก็ดพัฒนา

พิธีเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือกระจายผลไม้  ที่ปั๊มบางจาก สกก.ดอยสะเก็ดพัฒนา
พิธีเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือกระจายผลไม้
ที่ปั้มบางจาก สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา  

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ,นายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด ,คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผจก.ชสก.เชียงใหม่ จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือกระจายผลไม้ จังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ผ่านกลไกปั้มน้ำมัน ที่ปั้มบางจาก สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view