หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องฯ ครั้งที่ 11/2555

ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องฯ ครั้งที่ 11/2555
ประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องฯ ครั้งที่ 11/2555
10 ก.ค.2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวเนื่องเพื่อศึกษาการพัฒนาสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเป็นครั้งที่ 11/2555 เพื่อเตรียมจัดสัมนาผู้เกี่ยวข้องจาก 4 ภาค ในวันที่ 14 - 15 สิงหาคมนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view