หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

อบรม "ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์" ที่ จ.ตาก

อบรม "ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์" ที่ จ.ตาก
อบรม "ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์" ที่ จ.ตาก

เมื่อ 20 ก.ค.55 ชสท.ร่วมกับ ชสก.ตาก และชมรมสหกรณ์จังหวัดตาก จัดงานอบรม "ส่งเสริมการบริหารจัดการสหกรณ์" ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ มีผู้นำ และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมี คุณเจริญ สุต๋า ประธานกรรมการฯ ชสก.ตาก คุณณรงค์ ชัยแก้ว ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดตาก คุณอนุศักดิ์ ศิริรัตน์ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก คุณเนื่องบุญ วรรณโก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก พร้อมทั้งท่านประธาน และผู้จัดการสหกรณ์ที่ร่วมกันจัดงานอบรมในครั้งนี้ 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view