หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

มอบ 500,000 บาท ให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

มอบ 500,000 บาท ให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
มอบเงิน 500,000บาท ให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

          นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ๋ สายงานพัฒนาสหกรณ์ นายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ ชสก.เชียงใหม่ คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผจก.ชสก.เชียงใหม่ ทำพิธีมอบเงิน 500,000บาท ให้กับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการและสร้างเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2555 ตัวแทนผู้รับมอบได้แก่ นายยิ่ง เดชจิรโชติ ประธานกรรมการฯ สกก.ดอยอินทนนท์ นายสุชาติ ชินมงคลวุฒิ ประธานกรรมการฯ สกก.ดอยแม่สลอง นายจรัล คุณยศยิ่ง ประธานกรรมการฯ สกก.ดอยสะเก็ดพัฒนา และมีท่านอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ท่านเชาวฤทธิ์ ประเสริฐกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ คุณศิริกาญจน์ วิทยาฤทธิ์นนท์ ผอ.สตส.7 คุณรุจิเรข ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 1 และทีมงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เกียรติร่วมพิธี เมื่อวันที่ 24 ก.ค.55 ณ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ชสก.เชียงใหม่ 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view