หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ดูนาโยน 1 ไร่ 1 แสน

ดูนาโยน 1 ไร่ 1 แสน
ดูนาโยน 1 ไร่ 1 แสน

ทีมงาน ชสท. เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ "1ไร่ 1 แสน" และบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการท่องโลกเกษตรกับ ชสท.และทดลองโยนกล้า ใน"นาโยน" ในพื้นที่โครงการ "1ไร่ 1 แสน" (โครงการของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชน จ.ตาก) ที่นาข้าวของนายชูชีพ โภคา อ.บ้านตาก จ.ตาก

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view