หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ร่วมพิธีเปิด CO-OP CYBER BRAIN ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง

ร่วมพิธีเปิด CO-OP CYBER BRAIN ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
ร่วมพิธีเปิด CO-OP CYBER BRAIN ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. ร่วมพิธีเปิด CO-OP CYBER BRAIN ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ท่านอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มีท่านเชาวฤทธิ์ ประเสริฐกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งผู้นำสหกรณ์จำนวนมาก ให้เกียรติร่วมพิธี ดำเนินงานโดย นายชัยวิเศษ ดีสุวรรณ ประธานกรรมการฯสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด คุณสุพัตรา ผ่อนจัตุรัส ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view