หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

คณะ ชสท.เยี่ยมชม National Agrobiodiversity Center

คณะ ชสท.เยี่ยมชม National Agrobiodiversity Center
คณะ ชสท.เยี่ยมชม National Agrobiodiversity Center
31 ส.ค.55 คณะศึกษาดูงานของ ชสท.เยี่ยมชม National Agrobiodiversity Center, National Academy of Agricultural Science ที่เมือง Suwon เกาหลีใต้ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้คือ 1.เป็นศูนย์การสืบค้น และเก็บเมล็ดพันธ์พืชทุกชนิด เพียงแห่งเดียวของประเทศเกาหลี 2.มีวิธีเก็บโดยใช้วิธีเก็บ DNA ในตู้ควบคุมความเย็น -196 องศาเซ็นเซียส (DNA BANK) 3.ขณะนี้มีการเก็บพันธ์พืชไว้แล้ว จำนวน 170,000 สายพันธ์ 4.สามารถเก็บไว้ได้นาน 100 ปี 5.เป็นศูนย์เมล็ดพันธ์นานาชาติ หากเกิดภัยพิบัติ สามารถสืบค้นเมล็ดพันธ์พืชได้ทุกชนิด ขอขอบคุณ Dr. Ho.Sun LEE พร้อมทีมงานทุกท่านที่ร่วมบรรยายสรุป และนำชมสถานที่ ซึ่งจะไม่เปิดให้ใครเข้าชมได้โดยง่าย

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view