หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

คณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

คณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
คณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 รองประธาน ชสท. คุณดิเรก สังข์จันทร์ และ รักษาการผู้จัดการใหญ่ ชสท. คุณไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย นำคณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำโดยคุณวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ ประธานคณะทำงานเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง คุณสุรศักดิ์ วานิชกิจ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view