หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

ชสท.สัญจร เชียงใหม่

ชสท.สัญจร เชียงใหม่
ชสท. นำทีม เยี่ยมสหกรณ์ ในจังหวัดเชียงใหม่

          นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ,นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการฯ ,นายยวง อยู่มา กรรมการ ,นายบุญเลิศ แสนหลวง กรรมการ รวมถึงคณะทำงานจากชสท. และชสก.เชียงใหม่ พร้อมด้วย  คุณรุจิเรข ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เยี่ยมชมและปรึกษาหารือถึงปัญหาของสหกรณ์ต่างๆ และช่วยกันพัฒนาและแก้ไข ตามโครงการ ชสก. ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ในแต่ละจังหวัดเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เป็นศูนย์กลางในการรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกฯในจังหวัดโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร ไม่ทำธุรกิจแข่งกับสมาชิก โดยใช้วิสัยทัศน์เดียวกันกับ ชสท. อีกทั้ง ชสท. ยังช่วยเสนอแนวคิดอุดมการณ์ และประสบการณ์การดำเนินงานในรูปแบบ “สหกรณ์”  ต่อสาธารณชน  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้  ”สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ" อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายของ ชสท. ส่งเสริมสนับสนุน ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร  และเกษตรกรสมาชิก  เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตร และเกษตรกร ส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมคงอยู่คู่กับประเทศไทย ตลอดไป ทั้งยังสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน

           เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ทั้งคณะทำงานจากชสท. และชสก.เชียงใหม่ เริ่มต้นจากการ รองท้องด้วย โจ๊กร้อนๆ ก่อนออกทำงาน ณ ร้านสมเพชร ร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเวลา 7:40 น.จึงเริ่มเดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์แรก คือ สหกรณ์การเกษตรป่าแป๋ จำกัด เส้นทางการเดินทาง 31 กิโลเมตร จากแยกแม่มาลัย รวมทั้งสิ้น 621 โค้ง ถึง ณ จุดหมาย ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจาก นายเดช อุดมขาว ประธาน ,คณะกรรมการ และนางพริ้มพราว สิงห์ตาแก้ว ผู้จัดการ จากการศึกษาเยี่ยมชมสหกรณ์แห่งนี้ได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็ง โดยมีผลิตภัณฑ์ในการจัดจำหน่ายซึ่งถือเป็นแบรนด์ประจำสหกรณ์ก็ว่าได้ อาทิ ใบชาไทยที่ผลิตจากยอดใบชา ด้วยรสที่เป็นธรรมชาติและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปในรูปของหมอนใบชาที่มีคุณสมบัติคลายเครียดเวลาหนุนนอนอีกด้วย การเดินมา ณ ที่แห่งนี้ไม่ถือเป็นอุปสรรคใดๆเลย เพราะพวกเราได้เห็นถึงน้ำพระทัยของในหลวงจาก บอร์ดข้างฝาผนังของสหกรณ์ ถึงแม้ว่าพื้นที่จะห่างไกลและยากลำบากสักเพียงใดก็ตาม ท่านยังเสด็จมา นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลืออย่างหาที่เปรียบมิได้จริงๆ (สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปของ สกก.ป่าแป๋ จำกัด สามารถติดต่อ ได้ที่ โทร. 086-193-8280 และ 086-114-7815 )

จากสกก.ป่าแป๋ จำกัด ได้เดินทางต่อไปเยี่ยม สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจาก นายสุขเกษม ไวรักษ์ ประธานกรรมการ ,คณะกรรมการ และนายไพศาล ห้วยสวัสดิ์ ผู้จัดการ จากการปรึกษาหารือพบว่าสหกรณ์แห่งนี้มีปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำ จึงต้องเร่งรีบที่จะขอเงินมาปรับปรุงประตูน้ำและอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เดินทางออกจาก สกน.แม่แตง จำกัด ถึง สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด เวลา 11.30 น.  สหกรณ์แห่งนี้มีจำนวนสมาชิกถึง 1,600 คน ซึ่งเกิดจากการรวบรวมสหกรณ์ เกิดปัญหาเรื่องของ ถั่วเหลืองโดนกดราคา นับว่าเป็นการไม่ยุติธรรมเนื่องจากผลผลิตมีจุดเด่นคือเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสาร ไม่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMO) ดังนั้นจึงควรได้รับการประกันราคาจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วน ต้องขอขอบคุณ นายอนันต์ คำจันทร์ ประธานกรรมการ และ นายก้องภพ ทิพย์วิชัย ผู้จัดการ เป็นอย่างมากสำหรับอาหารมื้อกลางวันที่ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อาหารอร่อยมากอีกทั้งยังบรรยากาศดีภายใต้ธรรมชาติที่งดงาม คณะทำงานของ ชสท. และ ชสก. เชียงใหม่ ได้เดินทางมาถึง สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเชียงดาว จำกัด พบปัญหาเรื่องหนี้ค้างภายในสหกรณ์ สมาชิกเข้าโครงการพักหนีเป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท มีการประชุมเจรจาเรื่องยกเลิกดอกเบี้ยและชำระเงินต้น มีการบริการเครื่องชั่งสำหรับรถบรรทุกโดยไม่คิดค่าบริการแต่จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อเกินเวลากำหนดเท่านั้น จากนั้นจึงไปสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเชียงดาว จำกัด สหกรณ์แห่งนี้มีปัญหาเรื่องที่ดินและขาดเงินทุนหมุนเวียน ถึงจะเป็นสหกรณ์เล็กๆแต่ก็มีความเข้มแข็งที่จะสู้ และฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ เมื่อมาถึงสหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด คณะทำงานก็ได้พบกับความเข้มแข็งของสหกรณ์นี้พอสมควรโดยมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,758 คน จุดเด่นคือมีการทำสถานีวิทยุชุมชนเป็นของตนเองในระบบ FM 100.50 MHz เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารหรือให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิกและประชาชนทั่วไป 

วันที่ 21 กันยายน 2555 คณะทำงานชสท. และ ชสก.เชียงใหม่ ได้เดินทางล่องเหนือขึ้นไปจนถึงสหกรณ์ใกล้ชายแดนพม่า นั่นคือสหกรณ์การเกษตรเวียงแหง จำกัด เมื่อได้พูดคุยหารือ พบว่าสหกรณ์ได้มีจุดขายเป็นของตนเอง ได้แก่ น้ำพริกคั่วทราย ไทยใหญ่ โดยกลุ่มแม่บ้านเวียงแหง และมีจุดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ไซโล ลานตากรวมถึงโกดังเก็บข้าวโพด แต่จะพบปัญหาเรื่องการขาดเงินทุนหมุนเวียน มีฌาปนกิจสงเคราะห์ แต่ไม่มีระเบียบข้อบังคับใช้มติคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ยังมีสโลแกน "บรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์ เศรษฐกิจเอธิโอเปีย" เนื่องจากปัญหาเรื่องการขนส่งเนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่อยู่ห่างไกลต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางที่ยาวนาน

เมื่อมาถึงสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด สัมผัสได้ถึงความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยตรวจสอบได้จากการมีผลกำไรสุทธิมากขึ้นทุกปี มีโรงงานผลิตน้ำนมดิบ แปรรูป บริการสมาชิกอย่างครบวงจร มีการส่งเสริมให้สมาชิกจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคนมเป็นจำนวนมาก บรรจุและผลิตน้ำนมเพื่อขายบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีรายได้หมุนเวียนอย่างไม่มีกังวล ตลอดจนมีการถ่ายทำรายการ ท่องโลกเกษตรกับชสท. เป็นการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ให้แก่ประชาชนทั่วโลก เพื่อเป็นตัวอย่างในการนำข้อดีข้อเสียไปปรับใช้ ขอขอบคุณ นายอนันต์ สงค์ประชา ประธานกรรมการฯ นายสุภักดิ์ สันวงค์อินทิรา แสงวิลัย ผู้จัดการ และคณะกรรมการฯ สหกรณ์ฯ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียม-หอมแดงไชยปราการ จำกัด สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่เรื่องการตลาด ที่ต่างประเทศเข้ามามีบทบาทและตีตลาดในตอนนี้ ซึ่งต้องเร่งมือเพื่อหาแก้ไขโดยด่วน ต่อด้วย สหกรณ์มันฝรั่งไชยปราการ-ฝาง จำกัด ตอนนี้คณะกรรมการเร่งพิจารณาทำสิ่งอื่นเพิ่มเติม สหกรณ์ต่อไปคือ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมใหญ่ฝาง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเวียงมะลิกา จำกัด

สุดท้าย วันที่ 22 กันยายน 2555 คณะทำงาน ชสท. และ ชสก. เชียงใหม่ ได้เดินทางมาถึงสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด เพื่อถ่ายทำรายการ ท่องโลกเกษตรกับ ชสท. เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่ล้มลุกคลุกคลานและฟื้นตัวเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปเป็นวิทยาธานแด่สหกรณ์สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถติดตามรายการได้ที่ ช่องฟาร์มชาแนล ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00-7.30 น. ต่อด้วย สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่แตง จำกัด และสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่แตง จำกัด

แม้อุปสรรคก็ไม่อาจขวางกั้นการทำงานของของทีมงานเราได้

ขอขอบคุณทหารไทยที่มีน้ำใจในการช่วยเหลือรถติดหล่มของพวกเราระหว่างการเดินทาง

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view