หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท.สัญจร เชียงใหม่

ชสท.สัญจร เชียงใหม่
ชสท. นำทีม เยี่ยมสหกรณ์ ในจังหวัดเชียงใหม่

          นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ,นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการฯ ,นายยวง อยู่มา กรรมการ ,นายบุญเลิศ แสนหลวง กรรมการ รวมถึงคณะทำงานจากชสท. และชสก.เชียงใหม่ พร้อมด้วย  คุณรุจิเรข ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เยี่ยมชมและปรึกษาหารือถึงปัญหาของสหกรณ์ต่างๆ และช่วยกันพัฒนาและแก้ไข ตามโครงการ ชสก. ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ในแต่ละจังหวัดเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เป็นศูนย์กลางในการรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกฯในจังหวัดโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร ไม่ทำธุรกิจแข่งกับสมาชิก โดยใช้วิสัยทัศน์เดียวกันกับ ชสท. อีกทั้ง ชสท. ยังช่วยเสนอแนวคิดอุดมการณ์ และประสบการณ์การดำเนินงานในรูปแบบ “สหกรณ์”  ต่อสาธารณชน  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้  ”สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ" อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายของ ชสท. ส่งเสริมสนับสนุน ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร  และเกษตรกรสมาชิก  เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตร และเกษตรกร ส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมคงอยู่คู่กับประเทศไทย ตลอดไป ทั้งยังสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน

           เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ทั้งคณะทำงานจากชสท. และชสก.เชียงใหม่ เริ่มต้นจากการ รองท้องด้วย โจ๊กร้อนๆ ก่อนออกทำงาน ณ ร้านสมเพชร ร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเวลา 7:40 น.จึงเริ่มเดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์แรก คือ สหกรณ์การเกษตรป่าแป๋ จำกัด เส้นทางการเดินทาง 31 กิโลเมตร จากแยกแม่มาลัย รวมทั้งสิ้น 621 โค้ง ถึง ณ จุดหมาย ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมจาก นายเดช อุดมขาว ประธาน ,คณะกรรมการ และนางพริ้มพราว สิงห์ตาแก้ว ผู้จัดการ จากการศึกษาเยี่ยมชมสหกรณ์แห่งนี้ได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็ง โดยมีผลิตภัณฑ์ในการจัดจำหน่ายซึ่งถือเป็นแบรนด์ประจำสหกรณ์ก็ว่าได้ อาทิ ใบชาไทยที่ผลิตจากยอดใบชา ด้วยรสที่เป็นธรรมชาติและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปในรูปของหมอนใบชาที่มีคุณสมบัติคลายเครียดเวลาหนุนนอนอีกด้วย การเดินมา ณ ที่แห่งนี้ไม่ถือเป็นอุปสรรคใดๆเลย เพราะพวกเราได้เห็นถึงน้ำพระทัยของในหลวงจาก บอร์ดข้างฝาผนังของสหกรณ์ ถึงแม้ว่าพื้นที่จะห่างไกลและยากลำบากสักเพียงใดก็ตาม ท่านยังเสด็จมา นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลืออย่างหาที่เปรียบมิได้จริงๆ (สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปของ สกก.ป่าแป๋ จำกัด สามารถติดต่อ ได้ที่ โทร. 086-193-8280 และ 086-114-7815 )

จากสกก.ป่าแป๋ จำกัด ได้เดินทางต่อไปเยี่ยม สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยมจาก นายสุขเกษม ไวรักษ์ ประธานกรรมการ ,คณะกรรมการ และนายไพศาล ห้วยสวัสดิ์ ผู้จัดการ จากการปรึกษาหารือพบว่าสหกรณ์แห่งนี้มีปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำ จึงต้องเร่งรีบที่จะขอเงินมาปรับปรุงประตูน้ำและอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เดินทางออกจาก สกน.แม่แตง จำกัด ถึง สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด เวลา 11.30 น.  สหกรณ์แห่งนี้มีจำนวนสมาชิกถึง 1,600 คน ซึ่งเกิดจากการรวบรวมสหกรณ์ เกิดปัญหาเรื่องของ ถั่วเหลืองโดนกดราคา นับว่าเป็นการไม่ยุติธรรมเนื่องจากผลผลิตมีจุดเด่นคือเป็นถั่วเหลืองที่ปลอดสาร ไม่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMO) ดังนั้นจึงควรได้รับการประกันราคาจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วน ต้องขอขอบคุณ นายอนันต์ คำจันทร์ ประธานกรรมการ และ นายก้องภพ ทิพย์วิชัย ผู้จัดการ เป็นอย่างมากสำหรับอาหารมื้อกลางวันที่ร้านสวัสดิการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อาหารอร่อยมากอีกทั้งยังบรรยากาศดีภายใต้ธรรมชาติที่งดงาม คณะทำงานของ ชสท. และ ชสก. เชียงใหม่ ได้เดินทางมาถึง สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเชียงดาว จำกัด พบปัญหาเรื่องหนี้ค้างภายในสหกรณ์ สมาชิกเข้าโครงการพักหนีเป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท มีการประชุมเจรจาเรื่องยกเลิกดอกเบี้ยและชำระเงินต้น มีการบริการเครื่องชั่งสำหรับรถบรรทุกโดยไม่คิดค่าบริการแต่จะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อเกินเวลากำหนดเท่านั้น จากนั้นจึงไปสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเชียงดาว จำกัด สหกรณ์แห่งนี้มีปัญหาเรื่องที่ดินและขาดเงินทุนหมุนเวียน ถึงจะเป็นสหกรณ์เล็กๆแต่ก็มีความเข้มแข็งที่จะสู้ และฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ เมื่อมาถึงสหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด คณะทำงานก็ได้พบกับความเข้มแข็งของสหกรณ์นี้พอสมควรโดยมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,758 คน จุดเด่นคือมีการทำสถานีวิทยุชุมชนเป็นของตนเองในระบบ FM 100.50 MHz เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารหรือให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิกและประชาชนทั่วไป 

วันที่ 21 กันยายน 2555 คณะทำงานชสท. และ ชสก.เชียงใหม่ ได้เดินทางล่องเหนือขึ้นไปจนถึงสหกรณ์ใกล้ชายแดนพม่า นั่นคือสหกรณ์การเกษตรเวียงแหง จำกัด เมื่อได้พูดคุยหารือ พบว่าสหกรณ์ได้มีจุดขายเป็นของตนเอง ได้แก่ น้ำพริกคั่วทราย ไทยใหญ่ โดยกลุ่มแม่บ้านเวียงแหง และมีจุดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ไซโล ลานตากรวมถึงโกดังเก็บข้าวโพด แต่จะพบปัญหาเรื่องการขาดเงินทุนหมุนเวียน มีฌาปนกิจสงเคราะห์ แต่ไม่มีระเบียบข้อบังคับใช้มติคณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้ยังมีสโลแกน "บรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์ เศรษฐกิจเอธิโอเปีย" เนื่องจากปัญหาเรื่องการขนส่งเนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่อยู่ห่างไกลต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางที่ยาวนาน

เมื่อมาถึงสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด สัมผัสได้ถึงความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยตรวจสอบได้จากการมีผลกำไรสุทธิมากขึ้นทุกปี มีโรงงานผลิตน้ำนมดิบ แปรรูป บริการสมาชิกอย่างครบวงจร มีการส่งเสริมให้สมาชิกจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคนมเป็นจำนวนมาก บรรจุและผลิตน้ำนมเพื่อขายบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีรายได้หมุนเวียนอย่างไม่มีกังวล ตลอดจนมีการถ่ายทำรายการ ท่องโลกเกษตรกับชสท. เป็นการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ให้แก่ประชาชนทั่วโลก เพื่อเป็นตัวอย่างในการนำข้อดีข้อเสียไปปรับใช้ ขอขอบคุณ นายอนันต์ สงค์ประชา ประธานกรรมการฯ นายสุภักดิ์ สันวงค์อินทิรา แสงวิลัย ผู้จัดการ และคณะกรรมการฯ สหกรณ์ฯ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียม-หอมแดงไชยปราการ จำกัด สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่เรื่องการตลาด ที่ต่างประเทศเข้ามามีบทบาทและตีตลาดในตอนนี้ ซึ่งต้องเร่งมือเพื่อหาแก้ไขโดยด่วน ต่อด้วย สหกรณ์มันฝรั่งไชยปราการ-ฝาง จำกัด ตอนนี้คณะกรรมการเร่งพิจารณาทำสิ่งอื่นเพิ่มเติม สหกรณ์ต่อไปคือ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมใหญ่ฝาง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเวียงมะลิกา จำกัด

สุดท้าย วันที่ 22 กันยายน 2555 คณะทำงาน ชสท. และ ชสก. เชียงใหม่ ได้เดินทางมาถึงสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด เพื่อถ่ายทำรายการ ท่องโลกเกษตรกับ ชสท. เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่ล้มลุกคลุกคลานและฟื้นตัวเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปเป็นวิทยาธานแด่สหกรณ์สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้อย่างดีเยี่ยม โดยสามารถติดตามรายการได้ที่ ช่องฟาร์มชาแนล ทุกวันอาทิตย์ เวลา 7.00-7.30 น. ต่อด้วย สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่แตง จำกัด และสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด 
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่แตง จำกัด

แม้อุปสรรคก็ไม่อาจขวางกั้นการทำงานของของทีมงานเราได้

ขอขอบคุณทหารไทยที่มีน้ำใจในการช่วยเหลือรถติดหล่มของพวกเราระหว่างการเดินทาง

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view