หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

คณะกรรมการ ชสก.ต้นแบบที่ จ.เชียงใหม่

คณะกรรมการ ชสก.ต้นแบบที่ จ.เชียงใหม่
11-12 ต.ค.55 คณะกรรมการ "โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยทีมงาน ชสท.,ทีมงาน ชสก.เชียงใหม่,ทีมงานชมรมผู้จัดการ สกก.เชียงใหม่ และที่ปรึกษา ปฏิบัติงานรอบ 3 ออกเยี่ยมสหกรณ์สมาชิกในพื้นที่ อ.แม่ริม อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง และอ.สันทราย ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ผู้จัดการฯ และพนักงานสหกรณ์การเกษตรทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view