หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

กสส.เยี่ยม ชสท."เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง"

กสส.เยี่ยม ชสท."เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง"

25 ต.ค.55 กสส. เยี่ยม ชสท. "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง"

25 ต.ค.55 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นำคณะผูบริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เยี่ยมสำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โดยในเวลา 12.00 น.ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับคณะกรรมการฯ และพนักงานชสท. เวลา 13.30 น.ร่วมประชุม ถึงเวลา 18.00 น. แล้วท่านอธิบดีสมชาย ฯ ยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นแก่ทุกๆท่าน ภายใต้แนวคิด "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง" เชื่อว่าจะบังเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน สหกรณ์การเกษตรทุกแห่งจะตอบรับในแนวคิดนี้ 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view