หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมร่วม คณะกรรมการ ชสก.อ่างทอง

ประชุมร่วม คณะกรรมการ ชสก.อ่างทอง
30 ต.ค.2555 เวลา 09.30 น. นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.และนายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รก.ผู้จัดการใหญ่ ชสท. ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสก.อ่างทอง พร้อมทั้งผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุม สกก. วิเศษชัยชาญ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view