หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประชุมร่วม คณะกรรมการ ชสก.อ่างทอง

ประชุมร่วม คณะกรรมการ ชสก.อ่างทอง
30 ต.ค.2555 เวลา 09.30 น. นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.และนายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รก.ผู้จัดการใหญ่ ชสท. ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสก.อ่างทอง พร้อมทั้งผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุม สกก. วิเศษชัยชาญ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view