หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

เยี่ยม สกก.นิคมเขื่อนภูมิพลดอยเต่า

เยี่ยม สกก.นิคมเขื่อนภูมิพลดอยเต่า

9 พ.ย.55 เวลา 16.00 น. คณะทำงาน โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรต้นแบบ หรือ "ชสก.ต้นแบบ" พร้อมคณะสื่อมวลชน เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนิคมเขื่อนภูมิพลดอยเต่า จำกัด อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับ 

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view