หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ประมวลภาพ ชสท.เยี่ยม สกก.ในจ.เชียงใหม่

ประมวลภาพ ชสท.เยี่ยม สกก.ในจ.เชียงใหม่
     22-24 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะ ชสท.ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน สหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจากสหกรณ์ฯเป็นอย่างดี

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view