หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชาวสหกรณ์ช่วยน้องคลายหนาว

ชาวสหกรณ์ช่วยน้องคลายหนาว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ชสท. ใจดี พาผู้นำสหกรณ์ร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของและอาหารต่างๆ อันได้แก่ ผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน และข้าวสาร บรรจุ 50 กิโลกรัม จำนวน 2 กระสอบ แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็กเล็ก (มูลนิธิเด็ก) จังหวัดกาญจนบุรี

          บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความยินดี อีกทั้งยังอิ่มบุญ กันอย่างพร้อมหน้า เมื่อเห็นเด็กๆ รับของที่พวกเรามอบให้จากใจจริง ...เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า คืออนาคตของชาติ คือพลังผลักดันชาติรุ่งเรือง ถ้าเด็กๆรับรู้ว่ามีผู้ใหญ่อีกหลายคน คอยให้การสนับสนุนพวกเขา ไม่ละทิ้งหรือละเลยพวกเขา พวกเขาย่อมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view