หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ต้อนรับ สกก.สิงหนคร

ชสท. ต้อนรับ สกก.สิงหนคร

 12 ธ.ค. 2555 ชสท.ให้การต้อนรับ สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด ประธานกรรมการฯ
ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด จังหวัดสงขลา นำคณะจำนวน 60คน มาศึกษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ
์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสหกรณ์ฯ และเชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องด้วยอาหารกลางวันสุดอร่อย โดย ชสท.ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view