หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

ชสท. ต้อนรับ สกก.สิงหนคร

ชสท. ต้อนรับ สกก.สิงหนคร

 12 ธ.ค. 2555 ชสท.ให้การต้อนรับ สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด ประธานกรรมการฯ
ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด จังหวัดสงขลา นำคณะจำนวน 60คน มาศึกษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ
์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสหกรณ์ฯ และเชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องด้วยอาหารกลางวันสุดอร่อย โดย ชสท.ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view