หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

อ.สุรวงศ์ ติวเข้ม "นักพูดมืออาชีพ"

อ.สุรวงศ์ ติวเข้ม "นักพูดมืออาชีพ"

"ติวเข้ม" 8 ม.ค.2556 อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล จัดโปรแกรมอบรมพิเศษ ทีมงาน ชสท.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับชาวสหกรณ์ฯ ในปี 2556 (งานนี้ อ.สุรวงศ์ฯ คิดเอง + บรรยายเอง ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ) ชสท.ขอขอบพระคุณ อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล มา ณ โอกาสนี้

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view