หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ฝ่ายจัดการติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

ชสท.เยี่ยม สกก.เมืองระยอง

ชสท.เยี่ยม สกก.เมืองระยอง
     18 มกราคม 2556 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมเยียน สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด โดยมี นายนุ พรศิริคช ประธานกรรมการฯ สกก.เมืองระยอง และนายอานุภาพ กระจ่างแจ้ง ผู้จัดการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแนะนำสหกรณ์ฯ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view