หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สวัสดีปีใหม่ 2556 กรมวิชาการเกษตร

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. พร้อมทั้ง นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย รก.ผจก.ใหญ่ สายงานธุรกิจ นายโชคดี รก.ผจก.ใหญ่ สายงานบริหาร และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาสหกรณ์ สวัสดีปีใหม่ 2556 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view