หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรณ์คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการข่่าวสารติดต่อเราสหกรณ์สมาชิก

เตรียมความพร้อมจัดฟรีคอนเสิร์ต

เตรียมความพร้อมจัดฟรีคอนเสิร์ต

ทีมงาน ชสท.ประชุมร่วมกับ อ.วินัย พันธุรักษ์ เตรียมความพร้อม การจัดฟรีคอนเสิร์ต "อัลบั้มเพลงสหกรณ์การเกษตร" 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17.00 น. ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านถนนพหลโยธิน มอบความสุขแก่ทุกๆท่านในวันสหกรณ์แห่งชาติ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view