หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

บันทึกเทป "เกษตรโลก เกษตรเรา"

บันทึกเทป "เกษตรโลก เกษตรเรา"
28 ก.พ.56 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมทำรายการ"เกษตรโลก เกษตรเรา" ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสระบุรี จำกัด ดำเนินการร่วมกัน เดือนละ 2 ตอน โดย คุณคำรณ หว่างหวังศรี ที่ ชสก.สระบุรี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view