หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

ชสท. ปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่

ชสท. ปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่
ชสท. ปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่
9 พฤษภาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เริ่มปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่ โดยชั้นล่างชั้น (พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร) จะสร้างเป็น "ตลาดกลางข้าวสารสหกรณ์ไทย" เพื่อให้บริการด้านการตลาดแก่สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view