หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ผู้บริหาร   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

พัฒนาบุคลากรฯ รุ่นที่ 24/2556 จ.นครสวรรค์

พัฒนาบุคลากรฯ รุ่นที่ 24/2556 จ.นครสวรรค์
13-14 มิถุนายน 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 24/2556 ที่ จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้นำสหกรณ์จำนวน 350 คน จาก 8 จังหวัด คือ จ.นครสวรรค์, จ.กำแพงเพชร, จ.ตาก, จ.พิจิตร, จ.พิษณุโลก, จ.อุทัยธานี, จ.สุโขทัย และ จ.เพชรบูรณ์ เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวีระชัย เจนเจริญวงศ์ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ชสท. มาร่วมกิจกรรมตลอดงาน

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view