หน้าแรก   เกี่ยวกับ ชสท.   คณะกรรมการดำเนินการ   ธุรกิจสหกรณ์   ข่่าวสาร   ติดต่อเรา 

สหกรณ์สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์สมาชิกของ ชสท.

ทั้งหมด 9 เขต

เขต 1                                                              ที่อยู่ - เบอร์โทร ฯ       เว็บไซต์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกรุงเทพมหานคร จำกัด

72/22-26  ถ.สหกรณ์  แขวงมีนบุรี

เขตมีนบุรี  กทม.    10510

02-5171165

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชัยนาท จำกัด                

113  หมู่ 6  ถ.ชัยนาท-เขื่อน  ต.บ้านกล้วย

อ.เมือง  จ.ชัยนาท    17000

056-411437

ชุมนุมสหกรณ์นนทบุรี จำกัด                  

25/1  ต.บางตะไนย์

อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี    11120

02-5017769

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จำกัด                  

111  หมู่ 5    ต.บ้านยาง

อ.เสาไห้  จ.สระบุรี    18160

036-212378  โทรสาร 036-301034

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จำกัด      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

50  ถ. อ่างทอง-สิงห์บุรี  ต.ย่านซื้อ

อ. เมือง  จ.อ่างทอง  14000

086-8119647

เขต 2                                                                                 ที่อยู่ - เบอร์โทร ฯ               เว็บไซต์

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จำกัด                           

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี

123 ต.ปากแพรก อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี    71000

034-511587 โทรสาร 034-516093

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด

59 หมู่ 5  ต.สามกระทาย

อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์    77150

087-1568089 , 032-681462

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จำกัด                 

123   ต.คลองกระแชง

อ.เมือง  จ.เพชรบุรี    76000

032-425644  โทรสาร 032-400729

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสมุทรสาคร จำกัด            

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ต.มหาชัย อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร    74000

034-412109-18

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จำกัด        

80  ถ.ราษฎรยินดี  ต.หน้าเมือง

อ.เมือง  จ.ราชบุรี    70000

032-326993

สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด                   

(ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำกัด)

63 ม. 1 ต. สามงาม อ. ดอนตูม

จ.นครปฐม 73150 โทร 034-371500

สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด             

(ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสุพรรณบุรี จำกัด)

89 ม. 4 ต. สนามชัย  อ.เมือง

จ. สุพรรณบุรี 72000 

เขต 3                                                                                  ที่อยู่ - เบอร์โทร ฯ              เว็บไซต์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครนายก จำกัด

75/42 วิววรรณวิลเลส  ต.ศรีนาวา

อ.เมือง  จ.นครนายก    26000

สหกรณ์การเกษตรบางละมุงจำกัด           

(ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จำกัด)

 16/1 ม.8 ต. หนองปลาไหล

อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรตราด จำกัด            

112  หมู่ 2  ต.วังกระแจะ

อ.เมือง  จ.ตราด    23000

039-511667 โทรสาร 039-512866

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปราจีนบุรี จำกั

144 -146   ต.หน้าเมือง

อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี    25000

037-211514

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด          

14 ถ.สียานุสอน  ต.วัดใหม่

อ.เมือง  จ.จันทบุรี    22000

039-325468 โทรสาร039-327262

สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด             

(ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด)

111 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.ทางเกวียน

อ.แกลง จ.ระยอง  21110

เขต 4                                                                                 ที่อยู่ - เบอร์โทร ฯ               เว็บไซต์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด  

257  หมู่ 1  ถ.พหลโยธิน  ต.นครชุม

อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร    62000

055-722260, 081-6743503

สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จำกัด              

(ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก จำกัด)

622 หมู่ 1 ถ.อินทร์ทรคีรี ต.ท่าสายลวด

อ.แม่สอด จ.ตาก 63110       

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จำกั

91/1  ถ.มาตุลี  ต.ปากน้ำโพ

อ.เมือง  จ.นครสวรรค์    60000

056-227446

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด                    

157  หมู่ 2  ถ.พิจิตร-ตะพานหิน  ต.ท่าหลวง

อ.เมือง  จ.พิจิตร    66000

056-907568 โทรสาร 056-650206

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จำกัด        

890/16  ถ.บรมไตรโลกนาถ 

อ.เมือง  จ.พิษณุโลก    65000

055-259581  โทรสาร 055-258582

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จำกัด           

ถนนนิกรจำนงค์ ตำบลธานี

อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64000

เขต 5                                                                                  ที่อยู่ - เบอร์โทร ฯ              เว็บไซต์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด           

30  ถ.ราษฎร์อุทิศ  ต.วัดเกตุ

อ.เมือง  จ.เชียงใหม่    50000

053-241113 โทรสาร 053-302890

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด                   

144/1  หมู่ 1  ถ.พหลโยธิน  ต.สันทราย

อ.เมือง  จ.เชียงราย    57000

053-152688  โทรสาร 053-152690

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรน่าน จำกัด                 

26/1  ถ.สุมนเทวราช  ซ.1  ต.ในเวียง

อ.เมือง  จ.น่าน    55000

054-710748

สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด                        

(ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแม่ฮ่องสอน) จำกัด

ถ. แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ต. บ้านกาศ

อ. แม่สะเรียง  จ. แม่ฮ่องสอน    581110

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา จำกัด        

1/5  ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.เวียง

อ.เมือง  จ.พะเยา    56000

054-412364

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด           

181  หมู่ 4  ถ.บรมอาสน์  ต.บ้านเกาะ

อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์    53000

055-407767 โทรสาร 055-407722

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำกัด      

202  หมู่ 8  ต.บ้านธิ

อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน    51180

053-984856

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรลำปาง จำกัด                      

312  หมู่ 4  ถ.ลำปาง-เชียงใหม่  ต.เวียงตาล

อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง    52190

054-214151 โทรสาร 054-214151

เขต 6                                                                                  ที่อยู่ - เบอร์โทร ฯ              เว็บไซต์

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ จำกัด                          

760/1 หมู่ 1 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า  ต.บ้านเขว้า

อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ    36170

044-839481

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครราชสีมา จำกัด

1173  ถ.สุนารายณ์  ต.ในเมือง

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา    30000

044-956178

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด 

60/1  ม.9  ต.บ้านยาง

อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์    31000

044-611601, 044-621735

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จำกัด

33 ม.12   ต.น้ำคำใหญ่

อ.เมือง  จ.ยโสธร    35000

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด                       

066  หมู่ 6  ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์  ต.หนองครก

อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ    33000

045-616276, 045-614046

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุบลราชธานี จำกัด        

129 หมู่ที่ 3 ต.สระสมิง

อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี    34190

เขต 7                                                                                ที่อยู่ - เบอร์โทร ฯ                เว็บไซต์

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด           

363  หมู่ 4  ถ.ถีนานนท์  ต.ยางตลาด

อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์    46120

043-891226, 043-833104

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด

บ้านหนองค้า หมู่ 5  ต.โนนท่อน

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น    40000

081-8514743

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเลย จำกัด           

113  ม. 6  ถ.เลย-นาด้วง  ต.นาด้วง

อ.นาด้วง  จ.เลย    42210

042-887023  

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี จำกัด      

35 ม.5 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทร. 042-244671, โทรสาร 042-328969

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด       

98  ถ.รณชัยชาญยุทธ  ต.ในเมือง

อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด    45000

043-527141

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสกลนคร จำกัด      

101  หมู่ 3  ถ.สกล-อุดร  ต.ไฮหย่อง

อ.พังโคน  จ.สกลนคร    47160

042-771975

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด

116/3 ต.หนองบัว

อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู    39000          

042-311647

เขต 8                                                                                  ที่อยู่ - เบอร์โทร ฯ              เว็บไซต์

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำกัด    

8/9   หมู่ 8 ต.ขุนกระทิง

 อ.เมือง  จ.ชุมพร    86190

077-576556

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด    

103  หมู่ 11  ต.ท่าเรือ

อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช    80000

075-324662

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพังงา จำกัด    

49/24  หมู่ 9  ต.บางนายสี

อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา    82110

076-422500

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด      

48/1  ถ.ดำรง  ต.ตลาดใหญ่

อ.เมือง  จ.ภูเก็ต    83000

076-214323

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกระบี่ จำกัด                      

135 ม.6  ถ.เหนือคลอง -เขาพนม  ต.ห้วยยุง

อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่    81140

075-666017, 087-7370351

เขต 9                                                                                 ที่อยู่ - เบอร์โทร ฯ               เว็บไซต์ 

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด     

233/8  ถ.วิเศษกุล

อ.เมือง  จ.ตรัง    92000

075-211974

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนราธิวาส จำกัด           

(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส)

ถ.พิชิตบำรุง ต. บางนาค 

อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส    96000

073-671615, 089-4636230

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรปัตตานี จำกัด              

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ถ.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี    94000

073-437108, 073-359188

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพัทลุง จำกัด           

137 ถ.เพชรเกษม  ต. คูหาสวรรค์

อ.เมือง  จ.พัทลุง    93000

074-620464

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด    

97/482  ถ.สาย 15  ต.สะเตง

อ.เมือง  จ.ยะลา    95000

073-361115

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด         

651/9  ถ.กาญจนวนิช ม.2 ต.พะวง

อ.เมือง  จ.สงขลา    90100

074-448247-8

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จำกัด  

99  หมู่ 2  ต.ท่าแพ

อ.ท่าแพ  จ.สตูล    91150

074-787019

 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
79 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-561-4567 ,02-561-4590-6 โทรสาร 02-579-5101,02-941-1230
เว็บไซต์ : www.co-opthai.com อีเมลล์ : acft@co-opthai.com

 
  
view